Inaudita


Inaudita is een symfonisch orkest opgericht door dirigente
Katleen Weverbergh.
Het orkest bestaat uit jonge professionele musici en legt focus op het brengen van onterecht minder uitgevoerde klassieke muziek.
Initiatief nemen in de ontwikkeling van culturele activiteiten en het belang van samenwerking zijn andere belangrijke doelstellingen.


Inaudita is a symphonic orchestra founded by conductor
Katleen Weverbergh. 
The orchestra consists of young professional musicians and has its focus on music which is unjustly less performed.
Taking initiatives to increase cultural activities and the importance of collaboration, are other important goal settings.

Voorverkoop: 18 september 13u – 9 oktober 24u

Ook is er de mogelijkheid een vrije bijdrage te doen of te sponsoren.
Info over Voorverkoop en sponsoring via onderstaande link.


Inaudita vzw – Achterstraat 85 – 3080 Tervuren – 0732.878.154 – RPR Leuven – https://inaudita.coinauditaleuven@gmail.com